SAL8142, Act: V°227.3 (393 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°227.3  
Act
Date: 1474-01-13

Transcription

2020-09-09 by myriam bols
It(em) gregorijs [vacat] grachtmake(r) van sinte gheertruyden/
heeft ghelooft gielijse meermans xvi stuv(er)s mo(n)ete (et)c(etera) deen helicht/
te liechtmisse naestc(omende) en(de) dand(er) helicht te vastenavonde d(aer) nae/
volgen(de) q(uolibet) ass(ecutu)[m] cor(am) roelofs burg(imagistro) januarii xiii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus