SAL8142, Act: V°227.4 (394 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°227.4  
Act
Date: 1474-01-14
LanguageLatinum

Transcription

2020-10-02 by myriam bols
It(em) petrus de halen calceator p(ro)misit johanni vanden wuwe(re) de he(re)nthals/
duodecim flor(enos) renen(ses) te xx stuv(er)s tstuck et xiiii stuv(er)s t(er)ciam/
p(ar)tem exinde ad pascha p(ro)xim(e) t(er)ciam p(ar)tem ad penthecostes seq(uentes)/
(et) t(er)cia(m) p(ar)tem ad joh(ann)is baptiste subseq(uens) p(er)solven(dam) quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] met/
condicien of peter e(n)nighen t(er)mijn zonder betalen liet ov(er)gaen/
dat dan all gevallen zal zijn blanck(aer)t hoeven ja(nua)[rii] xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1
Date: 1475-04-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-02 by myriam bols
Dits al betaelt op iii rins gul(den) nae myn iii st(uvers) alsoe de selve jan vande(n) wouwe(re)/
bekent heeft april(is) xii lxxx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-09 by kristiaan magnus