SAL8142, Act: V°241.2 (416 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°241.2  
Act
Date: 1474-01-22

Transcription

2020-10-06 by myriam bols
Item also als ten vervolghe henricks vanden bulcke s(in)tepet(er)sman d(er) stad/
van loeven gescreven es geweest van wegen der selver stad den/
schouth(eit) van lyere of zijnen stadhuld(er) zijn goede die ten v(er)suecke/
jans claes magrieten zijns wijfs ende jans claes heurer beider/
sone beslaghen waren costelois tontslaene ende oft de voirs(creven)/
gehuyschen ende heur sone den voirs(creven) s(in)tepet(er)sman(ne) yet eysschen/
wilden dat zij des op heden alhier te rechte quamen (et)c(etera) Ende/
de voirs(creven) s(in)tepetersman tzijnen daghe van rechte selve niet come(n)/
noch geco(m)pareert en es den voirs(creven) janne den zone inden name/
van hem selven en(de) alse p(ro)cureur vanden voirs(creven) zijnen vader en(de)/
moeder den voirs(creven) dach verwa(r)ende en(de) trecht versueckende/
so es tvo(n)nis van s(in)tepet(er)sman(ne) van loeven gegaen dat de vors(creven)/
gehuysschen ende heur sone heur recht voert vervolgen moegen/
t(er) plaetsen dair zij dat begonnen hadden cor(am) homi(ni)bus s(an)c(t)i/
petri lovan(iensis) in scampno tsat(er)d(aigs) ja(nua)[rii] xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus