SAL8142, Act: V°247.1 (429 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°247.1  
Act
Date: 1474-01-27

Transcription

2020-10-09 by myriam bols
Item de voirs(creven) p(ro)curacie es den voirs(creven) p(ro)cur(eur)s ende elken bizund(er)t gemaict/
ende verleend in vesticheid(en) van alsulken xxii rijnsch(en) gulden(en) in goude/
erfliker rinten alse de voirs(creven) weduwe jairlicx opde voirs(creven) goede/
en(de) op meer ande(re) goede den voirs(creven) h(ere)n robb(eer)te toebehoiren(de) te kerckem/
en(de) d(air)omtrint gelegen houden(de) en(de) hebben(de) es om de selve rinte/
jairlicx als die gevallen ende verschenen es met der vors(creven) p(ro)curacie(n)/
op te boe(re)n ende tontfanghen met allen coste en(de) co(m)me(r) Ende/
zo wanneer de t(er)mijne vander vors(creven) pechtinghen uut zijn sullen/
zo heeft gelooft de voirs(creven) h(er) robb(eer)t renu(n)c(ians) ut sup(ra) den voirs(creven) p(ro)cur(eur)/
aut alt(eri) oft dactie en(de) int(er)est der voirs(creven) rinten alsdan hebbende/
op de toecomende wynnen gelike p(ro)curacie te maken ende te v(er)lijene/
ut sup(ra) om de selve rinte te heffen en(de) dat also dicke als geboe(re)n/
sal Gelovende voirt de voirs(creven) h(er) robb(eer)t den voirs(creven) p(ro)cur(eur)s en(de)/
elken van hen alle brieve en(de) bescheid dienende tot tghene dair/
mede men de voirs(creven) pechtene(re)n soude moegen bedwingen tot betali(n)ge(n)/
oft die schulden te doen blijcken over te gheven en(de) in rechte te late(n)/
gebruyckene om d(air) mede de schult die zij met der p(ro)curacien soude(n)/
moegen volghen te doen blijckene ende de sculd(er)s d(air) mede in/
rechte te vervolgene cor(am) hoeven lynden januarii xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus