SAL8142, Act: V°262.2 (457 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°262.2  
Act
Date: 1474-02-05

Transcription

2020-10-22 by myriam bols
It(em) de vors(creven) jan wout(er)s heeft [en(de) zijn zwag(er) hebbe(n)] gelooft den vors(creven) janne vrancx tsijnre/
manissen in handen te zetten behoirlic voe(r) hof en(de) he(re) heurer/
beider huys en(de) hof met der toebehoirten alsoet gelegen es te/
quaderebbe tuschen de goede roelofs vanden steenweghe en(de)/
h(ere)n pet(er)s eedelen en(de) tshe(re)n [strate] ald(aer) en(de) dat tot heurer beid(er) coste/
om oft de vors(creven) vrancx namails in gebreke van betalingen wa(r)e/
d(er) vors(creven) pechtinghen in all of in deele dat hij dat gebreck/
d(aer)aen sal moegen verreycken Et p en(de) and(er)ssins en sal hij h(ier)mede/
niet moegen wercken Et p(ri)mus eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus