SAL8142, Act: V°269.2 (468 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°269.2  
Act
Date: 1474-02-08

Transcription

2020-10-23 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) saluut doen te weten dat op heden voer ons/
comen es joff(rouwe) katline horekens weduwe jans wilen vanden hove/
meyers doen hij leefde te loeven halen en(de) heeft met eene(n) mo(m)boir/
hair in desen verleend geconstitueert gesett volcomen macht/
p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegeven janne espevault janne otten yweyne/
stercks arnde valcke henr(icke) vanden speelhove jasp(er)en claes en(de) willem(me)/
van leefdale aut alt(eru)m alle en(de) yegewelke heure saken en(de) geschille(n)/
die zij uutstaende heeft oft namails hebben sal moegen tegen wat/
p(er)soenen datt zij inden lande van brabant oft elswair voer alle/
gerichten gheestelic en(de) weerlic en(de) alle heure rinten tsijze erfpachte(n)/
en(de) ande(re) schulden Te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen/
d(aer) voe(r) te panden te daghen en(de) rastamente [te] leggen getuygen/
te leyden te replice(re)n die te wynnen en(de) te verliesen (et)c(etera) i(n) forma/
Geloven(de) vast (et)c(etera) cu(m) (com)put(acione) et revoc(acione) cor(am) roel(ofs) burg(imagistro)/
m(er)cels lynden scabinis febr(uarii) viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus