SAL8142, Act: V°273.1 (478 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°273.1  
Act
Date: 1474-02-12

Transcription

2020-10-26 by myriam bols
It(em) also als ten vervolghe jans oliviers soen pauwels oliviers geleidt zijnde/
na den rechte der stad van loeven voe(r) de so(m)me van vijftich cronen tot alle(n) den/
den goeden jans wilen oliviers soen wilen reyners gescreven es geweest/
den meye(r) van arschot of zijnen stedehoude(r) hem de selve goede te/
leve(re)n Ende oft heylwijgh weduwe svoirs(creven) wilen jans ende heur/
kynde(re) oft der selver kynde(re)n momboirs dair tegen yet seggen oft/
allege(re)n of allege(re)n wilde dat zij [des] op heden te mistide alhier quamen/
in trecht gelijc de brieve dat voird(er) inhielden Ende de selve wed(uwe)/
heure kynde(re) oft d(er) selv(er) kynde(re)n momboirs alhier niet comen en zijn/
int recht den voirs(creven) geleidden alhier comen(de) en(de) trecht versuecken(de)/
thoenende oic certificacie en(de) resc(ri)pcie vander execucien geschied [vanden v(er)sueke] bijde(n)/
vors(creven) meye(r) van arschot so hebben de scepen(en) van loeven ter maniss(en)/
tsmeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse so verre des voirs(creven) geleidden/
wed(er)p(ar)tie niet en quame ten opstaene smeyers en(de) van hen datmen/
hem dan houden soude in zijnen voirs(creven) beleide tot zijnen wettige(n)/
gebreke behoef zo verre het noch voer hen comen es Cor(am) abs(oloens)/
miles blanckart iud(oco) abs(oloens) m(er)cels hoeven lynden febr(uarii) xii/
H(ier)na volghen de goede inden rechte gelezen/
en(de) dair tvo(n)nisse op geslagen es/
Inden iersten een scapree een zydele een schermsel iii dysschen twee/
scrijnen ii bedden metten beedsteden en(de) toebehoirten v matelen potte(n)/
een lavoir eene(n) ketel iii cope(re)n pannen i yse(re)n panne i voude zidele/
een tafele met ii scraghen noch ii ketels en(de) eenen steen vlas/
Ende voirts alle de goede die bleven zijn na de doot des vors(creven) wile(n)/
jans oliviers soen wilen reyners
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus