SAL8142, Act: V°275.2 (483 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°275.2  
Act
Date: 1474-02-14

Transcription

2020-10-26 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) schuld(er)s hebben ghelooft ind(ivisim) oft sij de voirs(creven) rente/
in toecomen(de) tijden op pande bewijsden dat sij dat doen sullen/
tot allen hue(re)n coste ende laste van pontpe(n)ninghen en(de) allen ande(re)n/
lasten die dair op souden moghen loepen ende voort ind(er) selv(er)/
bewijsenissen besorghen dat de voirs(creven) rente los en(de) vry sijn sal en(de)/
blijven van die beden ons gened(ichs) van schote en(de) lote van sdorps/
rechte ende voort van allen ande(re)n lasten hoedanich die wa(r)en/
diemen dair op soude moghen oft ordine(re)n in e(n)nig(er) manie(re)n alsoe/
dat de voirs(creven) tielman en(de) sijn naecomelinghe(n) oft recht vanden/
voirs(creven) scepen(en) brieve hebben(de) de voirs(creven) rente los en(de) vry hebben/
en(de) bue(re)n zullen tewighen daghe(n) behoud(elic) den voirs(creven) schulde(re)n/
huer quitinge ghelijck voirs(creven) steet cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus