SAL8142, Act: V°278.2 (487 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°278.2  
Act
Date: 1474-02-16

Transcription

2020-10-27 by myriam bols
It(em) van alsulken viii cronen lijftochten als arnd uuter helicht gehete(n)/
vander borgh met scepen(en) brieven van loeven sculdich es joff(rouwe) dorotheen/
uuter helicht geheten vander borgh zijnre zuster p(ro)fesse inden cloeste(r)/
van cortenberghe vallende half te kersmisse en(de) half ts(in)t ja(n)smisse/
es getermineert dat de selve arnd gestaen sall voer elke crone/
jairlicx te betalen xxiiii zilve(re)n pe(n)ninghe geheten stuv(er)s oft in/
ph(ilip)s pe(n)ninghe de weerde van dien oft met ande(re)n gulden(en) gelde/
zo dat gevalueert es bijden gemeynen lande niet wed(er)staende/
dien dat alsulke gulden pe(n)ninghe van hande te hande hoghe(re)n/
cours hebben dan de voirs(creven) valuacie gedraight cor(am) roelofs tybe/
burg(imagistris) et aliis in pleno (con)silio febr(uarii) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus