SAL8142, Act: V°283.4 (493 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°283.4  
Act
Date: 1474-02-17

Transcription

2020-10-31 by myriam bols
Item jan leemans schoemake(r) heeft wettelic gemechticht mathize/
leemans zijns sone p(ri)us ema(ncipa)[tu(m)] ende jacoppen thoenijs woenen(de)/
toplynthe(r) aut alt(eru)m om alle zijn tsijze rinten pachten en(de) ande(re)/
sculden diemen hem nu sculdich es of namails wesen sal Te/
manen teysschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n/
van heuren ontfanghe quijt te schelden en(de) quitancie te/
gheven dair voe(r) te panden te daghen en(de) rastamente te/
leggen mi(n)like yffeninghe en(de) composicie d(air)af te maken/
de selve tsijze rinten pachten en(de) schulden en(de) alle zijn/
ande(re) saken ende stucken die hij nu te doen heeft oft/
namails hebben sal in aenlegg(er)s of verweerd(er)s stad aen/
en(de) tegen eene(n)yegeliken met rechte te v(er)volgen en(de) te bedi(n)ge(n)/
tall die te wynnen en(de) te verliesen tallen plaetsen en(de) voir/
alle gerichten (et)c(etera) in for(ma) Gelovende vast cu(m) revoc(acione) cor(am)/
tybe burg(imagistro) m(er)cels lynden scabinis febr(uarii) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus