SAL8142, Act: V°287.2 (495 of 811)
Search Act
previous | next
Act V°287.2  
Act
Date: 1474-02-18

Transcription

2020-10-31 by myriam bols
Item de voirs(creven) wyn heeft genomen (et)c(etera) tegen jacoppen van dongelberghe/
een boend(er) lands geheten dneckkerken te libbeke gelegen den vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde voe(r) en(de) om de helicht vanden vruchten jairlicx d(aer)op/
wassende en(de) opde vorwerden ende condicien van dersschene/
wynne(n)ne en(de) lev(er)inghen inde vors(creven) yerste pechtinge begrepen/
en(de) dat de wyn tselve land tsijnen afscheiden laten sal stortte/
eens o(m)me gedaen en(de) dat hij gheen recht hebben en sal int/
strunckhout staende opte vorlen vanden voirs(creven) lande Desgelijcx/
heeft de selve wyn den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde genomen tegen der/
vors(creven) joff(rouwe) katlinen inden name van joff(rouwe) lijsbetten vanden berghe heurer/
docht(er) die zij hier inne gelooft heeft te v(er)vane sess dachmail lants/
gelege(n) opten schoorbergh oic voe(r) en(de) om de helicht vanden vruchte(n)/
jairlicx d(aer) op wassende en(de) op de vorwerden van wynnen(e) des/
dersschene en(de) lev(er)ingen (et)c(etera) als voe(r) En(de) hier voe(r) zijn [zijne] borgen/
de vors(creven) willem en(de) zijn sone Et p(ri)mus cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus