SAL8142, Act: V°29.4-R°30.1 (49 of 810)
Search Act
previous | next
Act V°29.4-R°30.1  
Act
Date: 1473-08-04

Transcription

2019-11-06 by Véronique Bavin
It(em) joes uuten hove geheten zedeler(e) sone wijle(n) jans jan vande(r)/
poele scoenmake(r) en(de) g(er)truyt uuten hove sijn wijff sust(er) svors(creven)/
joes in p(rese)nc(ia) d(er) scepen(en) van loven(e) gestaen hebben gekint/
en(de) gelijt te wete(n) de vors(creven) joes bij biwesen en(de) (con)sente goirts/
hanckarts sijns sweers dat sij van gielise vander stoct hue(re)n/
swag(er) als p(ro)cur(eur) lijsbetthen boekels [moede(r) d(er) vors(creven) kind(ere)n] wed(uwe) jans wijle(n) uuten/
hove gehadt en(de) ontfangen hebben goede wettige rekeni(n)ge/
bewijs en(de) genoechdoen alsoe v(er)re alst hen aencleeft van/
allen gevallenen en(de) v(er)schene(n) pachten biden vors(creven) gielise als/

//
p(ro)cur(eur) der vors(creven) lysbetthen opgebuert en(de) ontfanghen totte(r)/
daghe toe van heden van alle der lijftochten staen(de) op borge(n)/
en(de) op pande alsoe wale vanden ghenen d(air) inne dat de/
vors(creven) lysbeth egeen heffen en hadde als vanden and(ere)n die de/
vors(creven) wijlen jan en(de) lijsb(eth) sijn wijff vad(er) en(de) moed(er) d(er) vors(creven)/
kind(ere)n ten live vanden selven kind(ere)n gecocht en(de) gecrege(n) hebben/
Beken(nende) voirt de vors(creven) p(ar)tijen dat de vors(creven) gielys hen en(de)/
elken van hen de scepen(en) brieve vand(en) selve(n) lijftochte(n) alsoe v(er)re/
die elken van hen aentaenge(re)n in hue(re)n handen ov(er)gegeve(n)/
en(de) gelevert heeft den selven gielyse van al des voirs(creven)/
is volc(omen) quijtscelden(de) p(ro)mitt(ente)[s] null(aten)us alloqui cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus