SAL8142, Act: V°294.2 (508 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°294.2  
Act
Date: 1474-02-25

Transcription

2020-11-06 by myriam bols
It(em) es te wetene dat de voirs(creven) jan mylet de voirs(creven) pe(n)ninghe den dorpe/
van bierbeke in vriendscape geleend heeft om desselfs dorps aenge/
deelte dat hem toebehoirt te doene inden preste vanden imposicien te/
vervallen en(de) mijnen gened(igen) he(re) zijn betalinghe te doen Ende dat de/
voirs(creven) p(er)sone die hen in des voirs(creven) es verbonden hebben dat gedaen/
hebben in p(ro)fijte vanden gemeynen dorpe eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus