SAL8142, Act: V°295.5 (514 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°295.5  
Act
Date: 1474-02-26

Transcription

2020-11-07 by myriam bols
Cu(m) condicio(n)e dat hem elc hier mede sal moegen behulpen dat hij vand(er)/
vors(creven) borchtocht costelois gehouden worde en(de) d(aer)af met allen ontslagen/
alst hem gelieft en(de) oic v(er)richtt van allen costen en(de) lasten die hij/
d(aer)om sal moegen hebben of liden in e(n)nig(er) manie(re)n dwelck he(m) de vors(creven)/
vranck theurer of des va(n) hen manissen oic also gelooft heeft te/
doen eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus