SAL8142, Act: V°301.2 (527 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°301.2  
Act
Date: 1474-03-02

Transcription

2020-11-13 by myriam bols
It(em) joes lachman die geleidt es overmids vo(n)niss(e) van zek(ere)n scepen(en) brieven van lov(en)/
sprekende van iii(½) ryders lijfpens(ien) staende ten live goessens ende clemencien/
kynde(re)n goeswijns wilen vanden zande tot allen den goeden have ende/
erve arnds wilen van gobbelsrode geheten vanden hove jans wilen van/
couthem ende peters der kynde(re)n heeft geconstitueert geordineert en(de)/
wettelic gemechticht en(de) met des(er) l(ette)ren (con)stitueert ordineert en(de) in zijn/
stad stelt pet(ere)n van bierbeke om met rechte teysschen te bedinghen/
en(de) te vervolghen dair ende zo dat behoiren sal moegen alle alsulken/
recht en(de) actie alse hij joes vors(creven) aende voirs(creven) goede [het zij have of erve] ende aende p(er)sone inde(n)/
voirs(creven) scepen(en) brieve genoemt heeft of hebben mach in e(n)nigher manie(re)n/
Ende oic alle de rinten die vanden voirs(creven) scepen(en) brieven gevallen zijn/
of vallen selen met allen costen die dairop zijn geloopen oft noch loepen/
selen op te boe(re)n ende tontfanghen en(de) aflegginghe oft v(er)ond(er)pandinge/
teyschen ende aen te nemen quitancie dairaf te gheven en(de) alles ind(er)/
voirs(creven) saken ende in des dairaen cleeft te doen en(de) te vorde(re)n het zij/
inden rechte of dair buyten des hem gelieven sal en(de) orberlic en(de)/
van noode duncken wesen en(de) de selve joes doen soude [(et)c(etera)] Geloven(de)/
vast (et)c(etera) cu(m) revoc(acione) cor(am) tybe burg(imagistro) blanck(aer)t hoeven scab(inis) m(ar)cii ii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus