SAL8142, Act: V°307.3 (543 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°307.3  
Act
Date: 1474-03-04

Transcription

2020-11-16 by myriam bols
Cu(m) cond(icione) dat hij hem hier mede sal moegen behulpen dat hij vander/
voirs(creven) borchtocht costelois gehouden werde en(de) oic v(er)richtt va(n) allen coste(n)/
en(de) lasten die hij d(aer)om sal moegen hebben of liden in e(n)nig(er) manie(re)n welke/
costen hem de voirs(creven) bekend(er)s gelooft hebben ind(ivisim) op te leggen en(de) te/
betalen alse v(er)volghde schout (et) p(ri)mus eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus