SAL8142, Act: V°312.5 (557 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°312.5  
Act
Date: 1474-03-07

Transcription

2020-11-21 by myriam bols
It(em) henry de molin van maresch in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft genomen en(de) bekindt genome(n)/
te hebben van h(ere)nfelixen de hont p(ro)chiaen der kercken van adorp alle de/
goede desselfs h(ere)nfelix hem vand(er) selv(er) sijnre kercken wege(n) toebehoiren(de)/
gelege(n) inde p(ro)chie van adorp en(de) d(aer)omtr(ent) Te houden en(de) te hebben van/
s(in)t jansmisse lestleden eenen t(er)mijn van vi jairen langh eemp(ar)lic v(er)volgen(de)/
op zeke(re) vorwerden en(de) condicien gelijc de voirs(creven) p(ar)tien in beiden ziden met/
malcande(re)n ov(er)comen zijn en(de) men h(ier) namails sal vercle(re)n en(de) dae(re)nboven om/
lii pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuc te weten alle iii maenden deen vierdel d(aer)af/
te betalen en(de) te lov(en) op den wissel te leve(re)n den vors(creven) h(ere)nfelix los en(de) vry va(n)/
alle(n) co(m)me(r) en(de) last uuten goeden op heden gaende en(de) de kercke wel bediend/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde (et) quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] En(de) heeft gelooft de voirs(creven) henry/
bynnen iii maenden naistc(omende) te comen voer scepen(en) van lov(en) en(de) met hem te/
bringene henr(icke) de molin zinen sone die hem als borghe met den selve(n)/
zine(n) vade(re)n hier voe(r) veroblige(re)n sal ende verbinden en(de) alsdan vercle(re)n/
en(de) v(er)halen in beiden zijden alle vorwerden en(de) condicien der voirs(creven) pechti(n)ge(n)/
aengaen(de) gelijc die tuschen hen beiden geraemt en(de) v(er)cleert zij(n) en(de) alle/
saken zond(er) argelist blanck(aer)t iu(doco) abs(oloens) m(ar)cii vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus