SAL8142, Act: V°339.3 (611 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°339.3  
Act
Date: 1474-03-21

Transcription

2020-12-18 by myriam bols
It(em) katline van leeuwe weduwe lodewijcks wilen van holair heeft/
openbairlic bekendt voe(r) heure ende heuren nacomelinghen dat alsulken/
gebruyck alse heur jan van holair briede(r) soen wilen jans op heden geco(n)sen/
teert of bekendt heeft alse van heure te moegen gaen ende kee(re)n/
van uut heuren huyse dair zij nu innne woend gelegen inde dweerse/
cleyn strate tegen der mynderbruede(re)n koer over over den hof en(de)/
scaelgie des voirs(creven) jans tot den borreputte ende der heymelich(eit) desselfs/
jans van holair op zijn erve staende op dande(r) zijde vander scaelgien/
desselfs jans dat hij heure dat gebruyck van gaen ende kee(re)n gecon/
senteert heeft en(de) gewillekeurt puerlic uut goedertie(re)nheid(en) ende/
gracien en(de) gheenssins van rechts wegen ende dat zij tselve/
gebruyck also van gracien en(de) tot den wederseggen des vors(creven) ja(n)s/
mair niet va(n) rechts weghen aengenomen en(de) aenveerd heeft/
cor(am) blanckairt hoeven m(ar)cii xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus