SAL8142, Act: V°347.2 (622 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°347.2  
Act
Date: 1474-03-28

Transcription

2020-12-21 by myriam bols
It(em) cornelijs vander elst zone jorijs vander elst woenen(de) te holsbeke/
in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft gehuert tegen roeloven roelofs een boend(er) beemds/
geheten den beemd van nethenen gelegen opte wynghe Te houde(n)/
en(de) te hebben van s(in)te mertensmisse naistcomen(de) sess jair langh/
elcx jairs dae(re)nbynnen voe(r) en(de) om ix(½) schilde te xv stuv(er)s/
vel valo(r)e eor(un)dem tstuck ts(in)te mertensmisse vallen(de) en(de) alt(ijt) ombegrepe(n)/
te sinxenen dair na te betalen den vors(creven) roeloven alle jaire den/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde (et)c(etera) quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] Met vorwerden dat de vors(creven)/
cornelijs den voirs(creven) beemd jairlicx zijnen tijd due(re)nde wel/
en(de) loflic beheymen en(de) bevreden sal en(de) den loeck d(aer)toe behoeven(de)/
sal hij op den beemd moegen houwen en(de) nemen t(er) minst(er) schade(n)/
m(er)cels hoeven m(ar)cii xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus