SAL8142, Act: V°371.1 (652 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°371.1  
Act
Date: 1474-04-19

Transcription

2021-01-04 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) dat de provisoe(re)n ende mombo(r)en vander kercken/
van s(in)te mychiels te loeven en(de) de p(ro)visoe(re)n en(de) mombo(re)n der tafelen/
des heilichs gheests vander selver kercken hebben inden name/
en(de) van weghen der voirs(creven) tafelen en(de) kercken geordineert gestelt/
en(de) gemaict en(de) met des(er) l(ette)ren ordine(re)n stellen ende maken heuren/
p(ro)cureur en(de) voergange(r) henric(us) steyman in allen der voirs(creven) kercke(n)/
en(de) tafelen saken geschillen en(de) bederven die zij nu te doen hebben/
of namails hebben selen in aenlegg(er)s of verweerd(er)s stad hoedanich/
die zijn Gevende en(de) verleenen(de) de voirs(creven) constitueerd(er)s inden/
name als voe(r) den vors(creven) heuren p(ro)cureur volcomen macht auctoriteit/
ende zunderlinghe beveel alle de selve saken van rechte te verwaren/
te beschudden te vervolgen en(de) te bedinghen tallen plaetsen en(de) gerichte(n)/
en(de) tegen eene(n)yegeliken dair dat behoeven sal moegen ende desgelijcx/
om alle der voirs(creven) kercken en(de) tafelen tsijze rinten pachten en(de) ande(re)/
sculden diemen hen nu sculdich es of namails wesen sal te manen/
teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n van zinen ontfange/
quijt te schelden en(de) quitancie te gheven dair voe(r) te panden te daghen/
en(de) rastamente te leggen co(m)posicie en(de) mynlike yffeninghe d(air)af te/
maken en(de) oic de selve tsijze rinten pachten en(de) sculden met/
rechte te vervolghen en(de) te bedinghen die te wynnen en(de) te v(er)liese(n)/
tallen plaetsen en(de) voer alle gerichten dair dat behoeven en(de) te doen/
sal wesen (et)c(etera) in forma Geloven(de) vast inden name der vors(creven) kercken/
en(de) tafelen cu(m) (com)put(acione) (et) revoc(acione) cor(am) tybe burg(imagistro) blanck(aer)t hoeven/
scab(inis) ap(ri)lis xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus