SAL8142, Act: V°371.2 (653 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°371.2  
Act
Date: 1474-04-19

Transcription

2021-01-08 by myriam bols
It(em) henr(ic) steyman die aengenomen es bijden voirs(creven) mombo(r)en en(de) p(ro)visoe(re)n/
om der voirs(creven) kercken ende tafelen rintmeester ende p(ro)cureur te wesen/
van heuren tsijsen rinten pachten en(de) ande(re)n sculden (et)c(etera) heeft/
gelooft renu(n)cie(re)nde in des(en) der p(ri)vilegien vand(er) univ(er)siteit van lov(en) den/
voirs(creven) mombo(r)en tot behoef der voirs(creven) kercken en(de) tafelen van zinen/
ontfanghe en(de) bewynde theurer manissen a(ut) alt(erius) goede wettighe/
rekeninghe en(de) bewijs te doen en(de) hen d(air) af alt(ijt) te voldoene en(de)/
inne te staen en(de) recht warand te zijne zo wair e(n)nich gebreck/
bij hem namails [d(air) inne] geboerde Ende dair voe(r) zijn borghen desselfs/
henricx henrick vanden berghe soen wilen henr(icx) seggen(de) hem/
oud zijnde xxv jair en(de) d meer willem lobbe soen wilen arnds/
en(de) henrick coemelinc zwager svoirs(creven) henrici Et p(ri)mus cor(am)/
eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus