SAL8142, Act: V°391.5 (683 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°391.5  
Act
Date: 1474-05-03

Transcription

2021-02-10 by myriam bols
It(em) jan van willebringhen na(tur)lick sone henricx van willebringhe(n)/
in p(rese)nc(ia) heeft ghekent ende ghelijt dat hem wout(er) van boedevast ende/
jan van braempt gheheelijken volcomelijken en(de) al gecontenteert/
v(er)nueght betaelt en(de) goide rekeni(n)ge gehadt heeft vander mo(m)borie(n) ende/
hanteringhe(n) die sij tot den daghe toe van heden gehadt hebben van alle(n)/
den goeden renten lijft(ochten) p(ro)fijte(n) en(de) pe(n)ninghen desselfs jans in e(n)nig(er)/
manie(re)n P(ro)mitt(ens) nullat(enu)s alloqui et erga quoscu(m)q(ue) recta(m) p(re)stare/
war(andi)[a(m)] cor(al) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus