SAL8142, Act: V°394.5-R°395.1 (690 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°394.5-R°395.1  
Act
Date: 1474-05-06

Transcription

2021-02-11 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) joes sbeckers als geleidt tot den goeden arnds van/
mechlen gelijc voirs(creven) steet die met den selven arnde de voirs(creven) goede/
vercocht heeft ende jan drabbe de jonghe als cope(r) der selv(er)/
goede hebben gekind en(de) gelijdt en(de) elc op zinen eed genomen dat/
de voirs(creven) goede deughdelic met kerckgeboden en(de) ten hooghsten/
prise vercocht zijn boven den co(m)mer dair uutgaende lx rijnsch(e)/
gulden(en) te xx stuv(er)s elken gulden gerekend zonder de hoeghene/
Nemen(de) voirts de voirs(creven) joes op zinen eed dat de voirs(creven) scepen(en) brieve/
dair uut dbeleid es gedaen deughdelic zijn ende datmen hem vand(er)
//
schult dair inne begrepen sculdich es xxxvi cronen te xxiiii stuv(er)s/
tstuck als voir zijn principael schult en(de) vijf rijnsch(e) gulden(en) ende/
ix(½) stuv(er)s elken gulden(e) te xx stuv(er)s gerekend als voe(r) den/
cost vanden beleide en(de) van ande(re)n costen dair op geloepen Welke/
xxxvi cronen v rijnsch(e) gulden(en) en(de) ix(½) stuv(er)s de voirs(creven) joes/
ontfanghen heeft dair mede dat hem de voirs(creven) scepen(en) brieve/
alsoe verre hem die ende zijnre schult aen tange(re)n voldaen zijn/
met den costen voirs(creven) Ende tsurplus boven de voirs(creven) zijn so(m)me wassen(de)/
gedragende xi rijnsch(e) gulden(en) vi(½) stuv(er)s ende noch de helicht/
vanden slaghe ende van xii hoeghene gedragende vii r(ijnsche) gulden(en)/
elken rijnsch gulden(e) ten p(ri)se voirs(creven) heeft de voirs(creven) arnd te hemw(er)t/
getoghen ende ontfangen gelijc hij dat openbairlic bekindt heeft d(air)af/
dat hij den halven pontpe(n)ning gedragen(de) i(½) r(ijnsche) gulden(e) ende/
den cost vand(er) guedinghen gedragende xxviii stuv(er)s betailt heeft/
cor(am) blanckairt m(er)cels maii vi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus