SAL8142, Act: V°402.1 (708 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°402.1  
Act
Date: 1474-05-12

Transcription

2021-02-14 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(e) saluyt/
doen cont en(de) te weten dat opden dach datum van/
desen voir ons comen is bertelmeeus van herbais/
sone wilen peters en(de) heeft geconstitueert gesedt/
volcomen macht procuracie en(de) auctoriteit gegeve(n)/
henricke van buetshore wille(m)me van leefdale janne/
van ost janne pecx henricke vanden zype en(de)/
jacope wittema(n) oft den eenen van hen bringer/
van desen alle en(de) yegewelcke saken questien ende/
gescillen die hij te doen heeft oft namaels te/
doen hebben sal mogen tegen wat p(er)sonen het zij/
int gheestelicke oft weerlike gerichten te vervolgen/
te verwa(r)en te bedingen te wynnen te verliesen te/
replice(re)n te duplice(re)n also waele int principael als/
int accessoir also dicwille en(de) menichwerven als/
des te doen sal zijn getuygen ofs behoeft te/
leiden der wed(er)p(ar)tien getuygen te sien zweren die/
te batteren alle zijn jairgulde opcomingen v(er)vallen/
chijsen renten te manen teysschen opteboren en(de) tontfange(n)/
dair voir te panden te dagen rastementen te doen/
legghen die met rechte texeque(re)n voir alle gerichte(n)/
en(de) gewoenten vand(er) plaetsen dair des te doen/
sal zijn En(de) vortaen generalic en(de) specialic in/
al des vors(creven) is te doen en(de) te vorde(re)n het zij in aen/
legger oft verweerder stat des de vors(creven) bertel/
meeus selve in p(er)sone zoude mogen doen telker/
tijt oft hij tegenwordich en(de) voir oghen wa(r)e/
P(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo cor(am) tybe/
burg(imagistr)[o] blanck(aert) mercels maii xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus