SAL8142, Act: V°45.1 (71 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°45.1  
Act
Date: 1473-08-28

Transcription

2020-08-25 by myriam bols
Het sij(n) comen in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e)/
arnt de vorste(re) slachmolde(r) als gheleyt totten goeden have en(de)/
erve henricx wijlen zijghers slachmold(er)s voir zeke(re) scepen(en) br(ieven)/
van xxxv rinssche gul(den) te xx stuv(er)s tstuck in deen zijde ende/
de weduwe des voirs(creven) wijlen henricx in dande(r) zijde ald(air)/
de voirs(creven) arnt dede segghen dat hem de voirs(creven) weduwe/
onghebruyck dede aen de goide h(ier) nae besc(re)ven zond(er) hem vand(en)/
inhouden(e) der voirs(creven) brieve te vernueghen(e) ende te betalen(e)/
versueken(de) dat sij hem die goide liet volghen tot behoef/
van voldoene der scepen(en) brieve(n) voirs(creven) p(rese)nterende de selve/
sijn ghebreken in sterckenissen sijnre brieve met sijnre eedt/
te groetssene ende te v(er)ificeren(e) Dair op de voirs(creven) weduwe/
dede segghen allet ghene des sij mocht meynen voir huer/
dienen(de) ende huer in alle dat ghehoort sijnde ende des sij/
ter (con)trarien vanden selve(n) brieve geliefde te allegeren(e)/
Soe es ghewijst nae aensprake [en(de)] v(er)antw(er)den van beyden/
p(ar)tijen datmen den voirs(creven) arnde de vorste(re) vanden voirs(creven)/
goiden houden sal in sijne(n) beleyde tot sijnre schult behoef/
die hij met sijnre eed sal groetssen ende v(er)ifice(re)n behoud(elic)/
dat hij die exeque(re)n sal cor(am) blanck(aer)t iu(doco) abs(oloens) m(er)cels hoeven/
lynden aug(usti) xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils , myriam bols
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1

Transcription

2020-08-25 by myriam bols
Dit sijn die goede d(air) voe(r) mencie es af ghemaect/
yerst de ros molen met sijne(n) toebehoirten gelegen op dudelake/
drie ame(n) smouts een root p(er)dt blesse noch een bruy(n)ken root/
een swertte blaer coe een groot ydel vadt van vijf ame(n)/
viii ydel aem vaten eene(n) swertten ketel inde coken(e) yerst (½)/
creeft i hoenderrynne een scrijne eene(n) g(ro)ten swertte(n) ketel eene(n)/
witten ketel een hantvat ii becken(en) en(de) ii matelen potten
ContributorsMi-Je Van Gils , myriam bols
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-09 by kristiaan magnus