SAL8142, Act: V°7.2 (11 of 810)
Search Act
previous | next
Act V°7.2  
Act
Date: 1473-07-01

Transcription

2020-03-21 by Véronique Bavin
It(em) mids d(er) gelufte(n) en(de) vestich(eit) vande(n) ii sacke(n) als vanden v sacken/
t(ar)we(n) vors(creven) erflic biden vors(creven) he(n)ricke va(n) altena als p(ri)ncipael en(de)/
goede lijsbetthen als borge den vors(creven) h(ere)n ja(n)ne ged(aen) heeft joffr(ouwe)/
marie cackreal wed(uwe) jans wile(n) de fonteine moed(er) svors(creven) h(ere)n/
jans gekint en(de) gelijt dat huer bide(n) vors(creven) he(n)ricke va(n) altena wel/
en(de) volcomelic v(er)nueght en(de) betaelt sijn alsulke xxxii peet(er)s te/
xviii st(uvers) gerekent stuck die de selve he(n)ric va(n) altena vande(n) vors(creven)/
wile(n) ja(n)ne de fonteine gehave(n) en(de) onts(edt) hadde en(de) hem wittelic/
sculd(ich) was den selve(n) he(n)ri(c) d(air) af volc(omen) quijtscelden(de) P(ro)mitt(ens)/
nullat(enu)s alloq(ui) Geloven(de) voert de selve joffr(ouwe) de(r) vors(creven) he(n)r(ic) vande(n)/
vors(creven) q(ui)ta(n)cie(n) tege(n) huer kind(eren) en(de) eene(n) iegelike(n) and(er)s inne te stane/
en(de) gerecht war(ant) te sijne cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter De Smet
Moderated byThe Administrator
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus