SAL8142, Act: V°74.4 (132 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°74.4  
Act
Date: 1473-09-27

Transcription

2020-08-30 by myriam bols
It(em) gheert vanden bossche wonen(de) int moriaenshoot ende jan/
vander beke zone wijlen gielijs beyde bried(er)s p(ro)mis(erun)t indivisim/
h(ere)n jacoppe uuten lyemi(n)ghen ridde(r) voirs(creven) alse vanden yersten coope/
vanden voirs(creven) bossche houden(de) een boender en(de) lv roeden voir elck/
boender dair af vijf francken te xxiiii st(uvers) en(de) ii hoegen(en) ten voirs(creven)/
t(er)mijne(n) te bet(alen) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] opde (con)dicie(n) en(de) voirw(er)den voirs(creven) cor(am)/
blanck(aer)t m(er)cels sept(embris) xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus