SAL8142, Act: V°76.3 (137 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°76.3  
Act
Date: 1473-09-27

Transcription

2020-08-31 by myriam bols
It(em) willem moens heeft ontsedt op eenen borghe te/
daghe en(de) te rechte te comen alsulke xxv stuv(er)s als/
staen in handen jans de briede(re) vorst(er)s die amelrijc va(n)de(n)/
ynde ald(air) gesedt heeft en(de) selve beslaghen En(de) d(air) vore/
es borghe arnt moens sijn vad(er) et p(rim)[(us)] cor(am) m(ychaele) abs(oloens) hoeve(n)/
sept(embris) xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus