SAL8142, Act: V°85.3-R°86.1 (153 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°85.3-R°86.1  
Act
Date: 1473-10-05

Transcription

2020-09-02 by myriam bols
Het sijn comen in rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) goort en(de)/
henrick crabbe ghebruede(re) in deen zijde in deen zijde ende wout(er) vander/
molen van bierbeke in dand(ere) ald(air) de voirs(creven) ghebruede(re)n een aensprake/
deden aen ende tseghen den voirs(creven) woute(re)n vander molen alse van dien/
dat de selve ghebruede(re) t(er) beden vanden vrienden van beyden zijde(n) arnts/
de mu(n)tre eene(n) peys ghemaect hadden vander misdaet desselfs arnts/
mu(n)ters dair voe(r) hij in hachten was des meyers van thiene(n) en(de)/
zij dien peys ghemaect en(de) ghetracteert hadden voir de su(m)me van/
xxxii rinssche gul(den) te xx stuv(er)s tstuck gerekent aen dinhie(re)? en(de) noch/
om xv crone(n) te xxiiii st(uvers) tstuck aen vorste(r) en(de) ande(r) costen welke/
xxxii rinssche gul(den) en(de) xv croene(n) zij v(er)leegt en(de) betaelt hadden Van/
welke su(m)men de voirs(creven) woute(r) hen ghelooft hadde de helicht te betalen(e)/
als borghen sdekens van thiene(n) en(de) h(er) henricx de mu(n)tre vriende(n) ende/
maghen des voirs(creven) arnts de mu(n)tre bieden(de) dat de voirs(creven) ghebruede(re)/
te thoenen(e) (et)c(etera) Ende nae dien dat de voirs(creven) woute(r) dat ontkent heeft
//
ende de selve ghebruede(r) van dien ghewijst sijn tot hue(re)n thonisse/
en(de) des ten daghe van thoenen(e) volcomen soe es op heden bijden/
h(ere)n scepen(en) van loven(e) vo(n)nislijken ghewijst dat de voirs(creven) woute(r)/
ghehouden sal sijn den voirs(creven) ghebruede(re)n de helicht vanden/
voirs(creven) ghelde opte leggen(e) ende te betalen(e) cor(am) lyemi(n)ghen m(ychaele) abs(oloens)/
blanck(aer)t iu(doco) abs(oloens) m(er)sels hoeve(n) lynden octobr(is) v[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus