SAL8142, Act: V°98.3 (180 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°98.3  
Act
Date: 1473-10-16

Transcription

2020-09-14 by myriam bols
Hier nae soe heeft de voirs(creven) henrick van bechem doen opdoen hoe dat/
zeke(re) comp(ro)misse ende uutsprake(n) gheschiet wa(r)en tusschen hem t(er) eenre/
zijden ende janne voirs(creven) t(er) ande(re) aengaen(de) zeke(r) verlett van xv muddeken(en)/
oft d(air) omtrent corens erf(lic) pachts ende dat dat compromis niet geschiet/
en wa(r)e als recht noch voir wet noch de uutsprake dair nae gevolght/
meynende dat hij schuld(ich) soude sijn die te nyeute te doen ende den voirs(creven)/
janne met sijne(n) reden(en) t(er) (con)trarie(n) dienen(de) dair op ghehoort sijnde/
Soe es ghewijst dat de voirs(creven) henrick met sijne(n) opdoene alh(ier) te/
vroech op es cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus