SAL8144, Act: R°74.1 (134 of 480)
Search Act
previous | next
Act R°74.1  
Act
Date: 1477-09-20

Transcription

2022-10-04 by Walter De Laet
It(em) es tusschen den voirs(creven) p(ar)tijen te beyden zijden clairlick bevurw(er)t ende/
ondersproken dat de huerlinghe van elcx ghedeelte der voirs(creven) goeden sijn/
hueringhe behouden sal op alle besproke(n) vurw(er)den sijne(n) t(er)mijn uut due(re)nde/
Ende t(er) stont die verstreken sijnde sal eenyeghelijck van hen de voirs(creven)/
doren soe verre hij dair inne ghehouden es dair van ind(er) voirs(creven)/
deylinghen mencie ghemaect wordt toe vermaken ende niet eer/
Met vurw(er)den oick dat de voirs(creven) meest(er) pet(er) tghebruyck gheheel/
vanden kelde(r) staen(de) onder tgroothuys des voirs(creven) pet(er)s vanden dale/
van sinte jansmisse lestleden ov(er) vier jair hebben sal ende behouden/
zond(er) wedersegghen des voirs(creven) pet(er)s zond(er) arghelist cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-08-13 by The Administrator