SAL8145, Act: R°11.1 (19 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°11.1  
Act
Date: 1478-07-01

Transcription

2020-11-02 by Pieter Soetewey
It(em) vrancke corbeel ende willem de beck(er) beyde wonen(de) te/
winxelle in p(rese)nc(ia) hebben ghenome(n) ende bekint dat sij ghenome(n)/
hebben van meest(er) willem(me) vae(re)nacker als p(ro)chiaen der p(ro)chiekercken/
van winxelle tderdendeel vander grot(er) thiende(n) van winxelle des/
voirs(creven) p(ro)chiaenscaps toebehoren(de) ghelijkerwijs de selve pechtene(re)n/
de voirs(creven) thiende tot opden dach van heden in pechtinghen ghehoude(n)/
hebben te houden ende [te] hebben van kersmisse naestcomen(de) eenen t(er)mij(n)/
van drie jaire(n) langk due(re)nde deen nae dand(er) elcx jairs dae(re)n bynne(n)/
voe(r) en(de) o(m)me neghen mudde(n) t(er)wen en(de) xii mudde(n) gersten elcx grains goets/
en(de) payabels met wa(n)ne en(de) vede(re)n wel bereyt alsulk als vander selv(er) thiende(n)/
jairlix come(n) sal der mate(n) van loven(e) en(de) voe(r) en(de) o(m)me xxvi rinssche gul(den)/
te xx stuv(er)s tstuck iii pl(ac)c(en) de(n) stuv(er) en(de) viii stuv(er)s ind(er) selv(er) weerden te weten/
tvoirs(creven) core(n) te kersmisse en(de) de voirs(creven) xxvi rinssche gul(den) en(de) acht stuv(er)s deen/
helicht te paessche(n) en(de) dand(er) helicht tsinte jansmisse bapt(isten) te betalen(e) en(de)/
te loven(e) t(er) woni(n)ghe(n) des voirs(creven) meest(er) willems te leveren(e) den selven/
meest(er) willem(me) alle jaire den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] cor(am) l(eye)m(in)g(hen)/
tybe julii p(ri)ma
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator