SAL8145, Act: R°16.2 (27 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°16.2  
Act
Date: 1478-07-10

Transcription

2020-11-04 by Pieter Soetewey
It(em) jan leemans gheheeten ty(m)m(er)mans zone wijlen jans wonen(de) te nuwerode/
heeft ghenome(n) ende bekent dat hij ghenome(n) heeft vanden kerckmeest(er)s van/
sinte pet(er)s rode van weghen der selver kercken de gheheele corenthiende ende/
cleyn thienden van vlasselair der selv(er) kercken aldair toebehoren(de) te houden(e)/
en(de) te hebben van kersmisse anno sessentseventich eene(n) t(er)mijn van sesse/
jairen langk due(re)nde deen nae dand(er) zonder middel volgen(de) elcx/
jairs dae(re)n bynne(n) voe(r) ende o(m)me xiii mudde(n) rogs goets en(de) payabels met/
wanne en(de) vede(re)n wel bereyt der mate(n) van loven(e) ende pacht van rode/
alle jaire tsinte andriesdaghe ap(oste)ls te betalen(e) en(de) tsinte pet(er)s rode vors(creven)/
opder kercken solde(r) ald(aer) te leveren(e) den voirs(creven) kerckmeest(er)s nu en(de) in tijde(n) sijnde/
tot behoef der selver kercken den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t asse(cutu)[m] hier voe(r)/
sijn borghen des voirs(creven) jans alse p(ri)ncipael schulde(re)n indivisim jan van/
wynghe sone wijlen arts ende jan clincke de jonghe beyde wonen(de) te/
nuwerode et p(ri)m(us) cor(am) langrode willem(air) julii x[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator