SAL8145, Act: R°32.3 (59 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°32.3  
Act
Date: 1478-07-28

Transcription

2021-01-20 by Pieter Soetewey
Allen den ghene(n) dat gielijs de coeninck zone wijlen gielijs wonen(de)/
te meltbroeck ende heeft gheconstitueert ghestelt en(de) gheordineert sijn/
p(ro)cur(eur)s ende voirgang(er)s janne van ost willem(me) van leefdale gielijse/
roeselee(r) janne van lorre (christ)ia(n)ne vander moelen cledermake(r) en(de)/
elken besund(er)t in allen sijne(n) saken gheschillen en(de) bederve(n) die hij nu uutst(aende)/
heeft oft naemaels hebben sal moghen in aenlegg(er)s oft v(er)weerd(er)s stad/
hoedanich die sijn gheven(de) ende verleenen(de) de selve (con)stitueerd(er) den voirs(creven)/
sijne(n) p(ro)cur(eur)s ende elken besund(er)t thoenre des(er) volcome(n) macht p(ro)curacie/
aucto(r)iteyt en(de) zunderlinghe beveel de selve saken met rechte te v(er)volgen(e)/
te verantw(er)den(e) te bescudden(e) en(de) te bedinghen(e) tallen plaetssen voir alle gerichte(n)/
en(de) teghen eene(n) yegelijken dair des behoeve(n) en(de) te doen sal wesen en(de) desgelijx/
o(m)me alle desselfs constitueerd(er)s goede chijse rinte(n) pachte(n) en(de) schuld(en) te mane(n)/
teyschen(e) (et)c(etera) quit(en) (et)c(etera) te wynnen(e) en(de) te verliesen vo(n)nisse(n) teysschen en(de)/
taenhoe(re)n et g(e)n(er)alit(er) (et)c(etera) p(ro)mitt(ens) rat(um) cu(m) computacio(n)e et revocacio(n)e/
julii xxviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator