SAL8145, Act: R°4.1 (6 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°4.1  
Act
Date: 1478-06-30

Transcription

2020-06-18 by Pieter Soetewey
Allen den ghene(n) dat meest(er) henrick stoep raid mijns gened(ichs)/
she(re)n tsh(er)toghe(n) (et)c(etera) ende heeft gheconstitueert gestelt en(de) geordineert/
sijn p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s h(ere)n janne schellekens prieste(r) willem(me) van/
berlair meye(r) te cu(m)ptich janne van borre ende willem(me) van leefdale/
aut eor(um) alt(er)i in allen sijne(n) saken gheschillen en(de) bederve(n) die hij nu/
uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sal moghe(n) in aenlegg(er)s oft v(er)weerd(er)s/
stad hoedanich die sijn gheven(de) ende verlenen(de) de voirs(creven) constitueerder/
den voirs(creven) sine(n) p(ro)cur(eur)s en(de) elken zunderlinghe thoenre des(er) volcome(n) macht/
p(ro)curacie auctoriteyt ende zunderlinghe beveel de selve saken met/
rechte te vervolghen te bescudde(n) en(de) te bedinghe(n) die te wynne(n) ende/
te verliesen tallen plaetssen voir alle weerlijke gherichte(n) en(de) teghen/
eene(n) yeghelijken dair des behoere(n) ende te doen sal wesen composicie/
en(de) mynlijke yffeninghe d(aer) af te maken(e) getuygen ofts behoeft te leyden/
der wederp(ar)tijen ghetuyghen te sien en(de) horen swe(r)en die te batte(re)n ende/
te wederlegghe(n) te replice(re)n te duplice(re)n alsoe wael int pri(n)cipael/
als int accessoir en(de) alle pointe(n) en(de) ar(tic)[le(n)] van rechte (et)c(etera) et g(e)n(er)alit(er) (et)c(etera)/
cu(m) p(otes)tate substituendi p(ro)mitt(ens) rat(um) cu(m) [(com)p(utaci)[o(n)e] (et)] revoc(acione) cor(am) berct burg(imastr)[o]/
roelants roelofs junii ulti(m)a
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator