SAL8145, Act: R°77.2 (153 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°77.2  
Act
Date: 1478-09-16

Transcription

2021-11-06 by Pieter Soetewey
It(em) nae dien dat machtelt goeboordt docht(er) wijlen jans t(er) eenre/
ende arnt van kesselle zone wijlen gielijs wonen(de) te loven(e) bij janne/
vander borch ter ande(re) comen sijn voir den raide vander stad alse van/
dien dat de voirs(creven) machtelt van hem g(er)ne ontlast hadde gheweest/
van eene(n) kynde gheheeten henneken dwelck sij van hem ghehadt/
hadde ende hem voirghehoude(n) ov(er) vi jaire(n) Soe es van dien ov(er)drage(n)/
en(de) ghet(er)mineert dat de voirs(creven) machtelt tvoirs(creven) kint houde(n) sal een half/
jair langk due(re)nde ende [dat] de voirs(creven) arnt hair alsdan thalf jair leden/
sijnde der selver machtelde(n) gheve(n) sal viere clinckarde [te] xiiii stuv(er)s tstuck/
ende oic den kinde teghen wynt(er) naestcomen(de) eene(n) rock doen maken ende/
tselve halff jair leden sijnde Soe sal de voirg(enoemde) machtelt alnoch gehoude(n)/
sijn tselve kint voirt te houden(e) noch een halff jair vervolgen(de) Ende/
van dan voirts soe sullen de selve arnt en(de) machtelt tselve kint schuld(ich)/
sijn te houden(e) halff en(de) half ten ghelijken coste van eeten(e) drinken(e) clede(re)n/
en(de) schoen Act(um) in pleno (con)silio septembris xvi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-09-06 by The Administrator