SAL8145, Act: R°80.3 (160 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°80.3  
Act
Date: 1478-09-22

Transcription

2021-11-11 by Pieter Soetewey
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat jan lovain wonen(de) te gottekem zone gerarts/
lovain wijlen was ende heeft desgelijx gheconstitueert sijn p(ro)cur(eur)s ende/
voirgang(er)s gerarde del porte mychiele van ha(n)nut willem(me) van lele janne/
van ost gosseal jouveneal van grave(n) en(de) elken besund(er)t in allen sijne(n) saken/
gheschille(n) ende bederve(n) die hij nu uutstaen(de) heeft oft naemals hebben sal/
moghe(n) in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad hoedanich die sijn Gheven(de) (et)c(etera)/
En(de) desgelijx alle sijn chijse(n) rinte(n) pachte(n) en(de) schulde(n) Te mane(n) (et)c(etera) in for(ma)/
Cu(m) (com)pu(taci)[o(n)e] (et) revocacio(n)e cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-09-06 by The Administrator