SAL8145, Act: V°13.1 (22 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°13.1  
Act
Date: 1478-07-07

Transcription

2020-11-02 by Pieter Soetewey
Allen den ghene(n) dat lambrecht moens wonen(de) te nederwynde/
en(de) heeft gheconstitueert gestelt en(de) geordineert sijn p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s/
willem(me) van leefdale janne do(m)man gielijse roesele(re) en(de) janne van/
udekem de(n) jonghe(n) voirspreke en(de) elken besund(er)t in allen sine(n) saken gescille(n)/
en(de) bederve(n) die hij nu uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sal moge(n) in ae(n)legg(er)s/
oft verw(er)d(er)s stad hodanich die sijn gheven(de) en(de) verlenen(de) de voirs(creven) (con)stitueerd(er) den/
voirs(creven) sijne(n) p(ro)cur(eur)s en(de) elken besund(er)t thoenre des(er) volcome(n) macht aucto(r)iteyt/
en(de) zunderlinghe beveel de selve saken met rechte te v(er)volge(n) (et)c(etera) en(de)/
desgelijx o(m)me alle desselfs (con)stitueerd(er)s chijse rinte(n) pachte(n) v(er)valle(n) en(de) and(ere)/
schulde(n) te mane(n) (et)c(etera) quit(en) (et)c(etera) te wynne(n) en(de) te v(er)liesen p(ro)mitt(ens) cu(m)/
comp(utaci)[o(n)e] et revo(caci)[o(n)e] berct tybe willem(air) julii vii[ma]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator