SAL8145, Act: V°17.3 (34 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°17.3  
Act
Date: 1478-07-11

Transcription

2020-11-10 by Pieter Soetewey
Want amant de coste(re) na de heerlich(eit) ons liefs gened(ichs) he(re)n tshertogen/
en(de) den rechte zijnre stad van loeven(e) uut machte van scepen(en) brieve(n)/
van loeven(e) geleyt zijnde tot allen den goeden beyde have en(de) erve/
henr(ix) egnoy soe wair die belegen zijn opden ix[te(n)] dach van julio/
lestlede(n) hadde doen besc(ri)ven de(n) wynne des voirs(creven) henr(ix) die he(m)/
alle de voirs(creven) goede voirhoudt die wynnen(de) en(de) gebruyckende/
sonder wille ende consente des voirs(creven) amants en(de) sonder hem te/
v(er)nuege(n) van zijne(n) wettige(n) gebreken voirs(creven) aldair de voirs(creven) wy(n)ne/
niet en compareerde noch andere van zijne(n) wege(n) de(n) voirs(creven) ama(n)t/
recht voirt v(er)suekende soe wijsde(n) de he(re)n scepen(en) van loeven(e)/
ter manissen smeyers voir i vo(n)nisse yerst gevisiteert hebben(de) tresc(ri)pt/
dat de meye(r) va(n) s(in)t jansg(eest) alhier gesonde(n) heeft hoe dat hij dexecutie/
volcomel(ijc) heeft gedaen datme(n) de(n) voirs(creven) ama(n)t vande(n) voirs(creven) goeden/
houde(n) soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde (et)c(etera) p(ro) (con)tu(m)acia cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator