SAL8145, Act: V°2.1 (4 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°2.1  
Act
Date: 1478-06-25

Transcription

2020-06-11 by Pieter Soetewey
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat eduwaert cruypelant zone wijlen/
eduwaerts ende heeft gheconstitueert gestelt en(de) geordineert sijne(n) p(ro)cur(eur)/
en(de) voirgange(r) henricke coker barbier in allen sijne(n) zaken geschillen en(de) bederve(n)/
die hij nu uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sal moghe(n) in aenlegg(er)s/
oft verweerd(er)s stad hoedanich die sijn geven(de) en(de) v(er)lenen(de) (et)c(etera) ende desg(elijx)/
om alle sijn goide chijse rinten pachte(n) lijft(ochten) en(de) ande(re) schulden te mane(n)/
te mane(n) teyssche(n) op te bue(re)n en(de) tontfanghe(n) den schulden van sine(n) ontf(ange)/
quiteschelden dair voe(r) te panden(e) (et)c(etera) quitan(cien) te geven in for(ma) et g(e)n(er)alit(er)/
p(ro)mitt(ens) rat(um) cu(m) (com)putac(i)o(n)e et revocac(i)o(n)e cor(am) wynghe burg(imagistr)[o] tybe willem(air)/
scab(inis) junii xxv
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator