SAL8145, Act: V°20.2 (44 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°20.2  
Act
Date: 1478-07-14

Transcription

2020-11-19 by Pieter Soetewey
Al eest soe dat de voirs(creven) jan ende jan vand(er) vorst huer heffen behouden/
hebben inde voirs(creven) rinte soe es nochtans vorw(er)de dat sij de selve rinte/
niet lang(er) heffen noch bue(re)n en sulle(n) dan tot dat sij ghelost worde(n)/
van alsulken rijd(ers) lijft(ochten) dair voe(r) sij op hede(n) der voirs(creven) kinde(ren) borghe bleve(n)/
sijn aen henr(icke) vanden ghehuchte ende te dyer meyninghe(n) sal tvors(creven)/
recepit ond(er) scepen(en) blive(n) liggen(e) zond(er) argelist cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator