SAL8145, Act: V°29.3 (55 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°29.3  
Act
Date: 1478-07-25

Transcription

2020-12-16 by Pieter Soetewey
Allen den ghene(n) dat michiel del roeleye wonen(de) te nyvelle/
heeft gheconstitueert gestelt en(de) gheordineert sijn p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s/
meest(er) barthelmeeuse bacheleer ende gheerde vander poorte(n) en(de) elken besu(n)d(er)t/
in allen sijne(n) saken geschille(n) en(de) bederve(n) die hij nu uutstaen(de) heeft oft/
naemaels hebben sal moghe(n) in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad hoedanich/
die sijn gheven(de) en(de) verlenen(de) de voirs(creven) (con)stitueerd(er) des voirs(creven) sijn p(ro)cur(eur)s/
en(de) elken besund(er)t thoenre des(er) volcome(n) macht p(ro)curacie aucto(ri)teyt ende/
zunderlinghe beveel de selve saken met rechte te v(er)volgen te bescudde(n)/
en(de) te bedinghe(n) tallen plaetssen voir alle gerichte(n) en(de) tegen eene(n) yegelijke(n)/
d(aer) des behoere(n) en(de) te doen sal wesen en(de) desgelijx om alle desselfs (con)stit(ueerder)/
goide chijse rinte(n) pachte(n) vervallen en(de) ande(re) sculde(n) te mane(n) (et)c(etera) quit(inge) (et)c(etera)/
dair voe(r) te panden (et)c(etera) te wynne(n) en(de) te v(er)liesen in for(ma) p(ro)mitt(entes) rat(um)/
cu(m) (com)pu(taci)[o(n)e] et revoc(acione) cor(am) berct burg(imagistr)[o] roelants tybe scab(inis) julii xxv
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator