SAL8145, Act: V°30.3-R°31.1 (56 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°30.3-R°31.1  
Act
Date: 1478-07-27

Transcription

2020-12-17 by Pieter Soetewey
It(em) g(er)truyt appelmans wed(uw)e he(n)rix wijlen mag(er)mans brued(er)s in/
pr(esen)c(ia) heeft geloeft voir huer hue(re)n erve en(de) naec(omelinge) gielijse vanden/
zande lodewijke appelmans brued(er) d(er) selv(er) g(er)truden en(de) jacoppe/
van vertrijke en(de) elke(n) va(n) hen besund(er)t en(de) huer goede en(de) elx/
van hen tot ewige(n) dagen scadeloes en(de) costeloes te houden en(de)/
tontheffen vanden erfchijse h(ier) nae bescr(even) ierst va(n) ii rijd(er)s [erfl(ijc)] aen/
tcapittel va(n) sinte peet(er)s te loven(e) d(aer) voe(r) de voirs(creven) gielijs/
en(de) lod(ewijk) als borge(n) des vors(creven) wijle(n) he(n)rix mag(er)ma(n) v(er)bonden staen en(de)/
va(n) ii rijd(er)s erflic aen clase wijlen de custe(r) nu jans de coste(r) sijns/
soens d(aer) voe(r) de vorsc(reven) gielijs en(de) jacop als desselffe wijlen/
he(n)rix mag(er)ma(n) borgen insgelijx v(er)bonden stae(n) en(de) voirt va(n) alle(n)/
scaden coste(n) en(de) lasten hoedanich die wa(r)en die de selve borgen oft/
e(n)nich va(n) hen oft sijn goede d(aer) voe(r) soude(n) moge(n) hebbe(n) oft liden in/
toecomen(de) tijden in e(n)nig(er) manie(re)n en(de) dat sij g(er)truyt vors(creven) de selve iiii rijd(er)s
//
erflic jairlix ten behoerliken tijde(n) soe wa(n)neer die gevalle(n) sijn/
gelden en(de) betale(n) sal en(de) die bynne(n) den t(er)mijne va(n) vi jaren af/
legge(n) sal oft op pande bewisen et t(antu)m cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator