SAL8145, Act: V°33.2-R°34.1 (62 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°33.2-R°34.1  
Act
Date: 1478-07-29

Transcription

2021-01-28 by Pieter Soetewey
Vander questien die come(n) is voir den rade vander stad tusschen/
gheert meermans ende woutere(n) bacx in deen zijde ende mychiele/
fyen in dandere als van xlii stuv(er)s oft d(aer) omtrint die ten huyse/
cornelis wilen nagelmakers verdroncken ware(n) doen de camme/
geheten dbeerken inde bieststrate vercocht waert die janne wile(n)/
smisman toe te behoire(n) plach de welke comescap ten uutgane vand(er)/
berrender keerssen opten selve(n) mychiele bleeff meynende dat die/
voirs(creven) mychiel dair om tvors(creven) gelach te betalen [soude] dair op de voirscr(even)
//
mychiel seyde want hij den voirs(creven) woute(re)n zijn comescap ov(er)gegeve(n)/
hadde ende dair toe vier rijnsce gulden(en) te roucoepe dat hij d(aer) o(m)me/
tvoirs(creven) gelach sculdich ware te betalen dair op de raet vander stad/
na vele woerde en(de) wed(er)woerde get(er)min(eer)t heeft en(de) uutgesproke(n) voe(r)/
reden(en) en(de) recht dat de voirs(creven) mychiel tvoirs(creven) gelach betalen soude/
actu(m) in pleno (con)silio julii xxix
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator