SAL8145, Act: V°8.2 (11 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°8.2  
Act
Date: 1478-07-03

Transcription

2020-07-22 by Pieter Soetewey
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat willem vanden dijke bontw(er)k(er) en(de) heeft/
gheconstitueert gestelt en(de) geordineert sijn p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s g(er)trude(n)/
vande(n) dijke sijne(n) wive pete(re)n van thiene(n) cledermake(r) gielijse roesele(r)e en(de)/
willem(me) van leefdale aut in alle(n) sine(n) saken geschille(n) en(de) bederve(n) die hij nu/
uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sal moge(n) in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad/
hoedanich die sijn en(de) desgelijx o(m)me sijn goede chijse rinte(n) pachte(n) en(de) schulde(re) te/
mane(n) (et)c(etera) quit(inghe) (et)c(etera) et g(e)n(er)a(li)t(er) in for(ma) p(ro)mitt(ens) rat(um) cu(m) (com)p(utaci)[o(n)e] et revoc(aci)[o(n)e] eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator