SAL8145, Act: V°8.3 (12 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°8.3  
Act
Date: 1478-07-06

Transcription

2020-07-17 by Pieter Soetewey
Allen den genen dat insgelijx renchon [en(de)] mathijs sporon gebruede(re) sone(n)/
symon wijlen spouron en(de) katlijne spouron huer sust(er) wed(uwe) ja(m)mair sone he(n)neq(ui)n/
wijlen visenaze hebben geconstitueert huer p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s toss/
toussaint spouron voirsprake hue(re)n brued(ere) alle en(de) yegewelke hue(re) questie(n) ende/
geschille(n) die sij nu uutstaen(de) hebben oft naemaels uutstaen(de) hebben sulle(n) moge(n) voir/
wat gericht geestelic en(de) weerlijc dat dat zij in mel(iori) for(ma) p(ro)mitt(entes) rat(um) den bijde(n)/
vors(creven) toussain in des vors(creven) steet ged(aen) en(de) gevord(er)t sal wordde(n) en(de) hem alle coste(n) en(de) laste(n)/
hulpe(n) drage(n) die dese touss(ain)t int v(er)volgen van des(en) drage(n) en(de) lijde(n) sal moge(n) cu(m) (com)pu(taci)[o(n)e]/
et revocacio(n)e julii vi[ta]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator