SAL8147, Act: R°12.1 (22 of 644)
Search Act
previous | next
Act R°12.1  
Act
Date: 1481-06-27

Transcription

2021-11-03 by Dominique Van Daele
Het es comen voir den raide vand(er) stad op heden jan de broucq/
woenen(de) te folz ter eenre ende jan maelherbe ende lambert/
dufay als p(ro)cureurs tsmeyers van saint dyonijs van ludick ende/
zijnder medegaderingen ter andere daer de selve jan de/
broucq van den selven p(ro)cur(eur)s inden name vanden meye(r) eysschen(de) [was]/
alle de scriftueren van costen en(de) in tgheheele van den gedinge/
dat hem tegen gegaen was over te hebbe(n)ne en(de) dair die/
vonnissen op geslagen wae(re)n meyne(n)de dat hem dat sculdich wae(r)/
te geschiede(n)ne eer hij zijn diminucie op de costen nae/
inhoudts d(i)c(t)o p(ro)mis onlancx gesciedt zijnde voir scepen(en) van loven(e)/
gehouden soude sijn te doene en(de) dat zij tot zijnen behoef/
onder de wedt alhier die int geheele overbringen souden/
en(de) als dan presenteerde hij dair op te diminuere(n)ne en(de)/
te antwoirdde(n)ne Wair op de p(ro)cureurs verantwoirden/
seggen(de) dat zij vanden scriftueren vanden costen niet en/
wisten mair seyden dat de selve jan de broucq op heden/
sculdich wae(r) sijn diminucie te doene hem gedragen(de) des/
totten (com)p(ro)misse Ende alsoe w(er)t bijden raide vander/
stad geordineert dat men visiteren soude dat co(m)promis/
ende dae(re)ntynden recht Coram moelen burg(i)m(a)g(ist)[ro] ac/
aliis de (con)silio junii xxvii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-09-06 by The Administrator