SAL8147, Act: R°13.3-V°13.1 (25 of 644)
Search Act
previous | next
Act R°13.3-V°13.1  
Act
Date: 1481-07-03

Transcription

2021-11-09 by Dominique Van Daele
It(em) stas roelofs zone wijlen stas in p(rese)nc(ia) heeft ghekent en(de) ghelijt/
dat hij wettelijken v(er)cocht heeft arnde vanden eynde gheheeten raeps/
en(de) janne van haeltert zone wijlen jans alsulke vier guld(en) crone(n)/
vrancrijcx goet van gouwe en(de) swair van ghewichte oft de weerde/
dair voe(r) in ande(re)n goeden ghelde jairlix en(de) erfl(ijx) leenchijs alle/
jaire te kersavonde vallen(de) die hij hadde ende ten leenschen rechte/
houden(de) was aen en(de) op de leengoede h(ier)nae besc(ri)ven Inden yersten/
aen en(de) op een boender eeussels peet(er)s yeven en(de) arts lamps gelegen/
inde p(ro)chie van werchte(r) ter plaetssen gheheeten ten ynde tusschen de/
goede meest(er) peet(er)s van loven(e) medicijn in deen zijde en(de) de goede/
jans van bolloe in dand(er) It(em) aen en(de) op een stuck lants leens
//
gheheeten de hofstad toebehoren(de) arnde vanden eynde ende/
arnde lamps voirs(creven) gheleghen ten ynde voirs(creven) neven de capelle/
houden(de) omtrent een boender tusschen de goede jans wijlen jans/
nu andriese wout(er)s in deen zijde ende de goede der wed(uwe) arnts/
wijlen lamps in dande(re) It(em) aen ende op een boender eeussels/
arnde lamps toebehoren(de) geleghen t(er) selv(er) stad tusschen de lake/
op deen zijde en(de) de strate op dand(er) zijde ghelijck men de selve/
goede te leene houden(de) es vanden hee(r) van rotsselair voe(r) en(de) o(m)me/
de so(m)me van lxxx crone(n) Te weten(e) xxv stuv(er)s voir elke croene/
en(de) iii pl(a)c(ken) voir elken stuv(er) gherekent dair af hem de voirs(creven) stas/
bekent heeft vanden voirs(creven) arnde vanden eynde en(de) ja(n)ne va(n) haelt(er)t/
ghenoech gheschiet te zijne den selve(n) arnde ende janne dair/
af volcomelijck quijtschilden(de) Gheloven(de) de voirs(creven) stadt voir hem/
sijne(n) erve(n) ende naecomelinghe(n) den voirs(creven) arnde [en(de)] janne tot huer(er)/
manissen en(de) elcx van hen te comen(e) voir den leenhee(r) oft sijne(n)/
stadhulde(r) en(de) ma(n)ne(n) van leene van rotsselair voirs(creven) ende hen/
dair inne tot allen hue(re)n coste en(de) laste behoirlijken te goeden(e)/
en(de) te erven(e) Ende dair af altijt ghenoech te doene ende/
de voirs(creven) rente voir vry en(de) ombeco(m)mert leen te warande(re)n alsoe/
dat dat den voirs(creven) arnde en(de) ja(n)ne van haeltert voir hen hue(re)n/
erven en(de) naecomelinghen ghenoech sal sijn ende vaste cor(am) roel(ofs)/
thenis julii iii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2021-11-09 by Dominique Van Daele
Stas roelofs/
heeft den oude(n)/
leenbrief he(m)/
ov(er)ghegeven
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator