SAL8147, Act: V°10.2 (18 of 644)
Search Act
previous | next
Act V°10.2  
Act
Date: 1481-07-05

Transcription

2021-10-27 by Dominique Van Daele
Allen den ghene(n) dat gielijs de chynnoet heeft gheconstitueert/
gestelt en(de) geordineert sijn p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s ja(n)ne van udekem/
voirsprake willem(me) van leefdale janne van ost ja(n)ne van borre en(de)/
gielijse roeselee(re) aut in allen sijne(n) saken geschillen en(de) bedrive(n) die/
hij nu uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben soude moge(n) in aenlegg(er)s/
oft v(er)weerd(er)s stad hoedanich die sijn v(er)schen(en) en(de) v(er)leenen(en) de voirscr(even)/
constitueerd(er) den voirs(creven) sijne(n) p(ro)cur(eur)s en(de) elke(n) besu(n)d(er)t thoenre des(er)/
volcome(n) macht p(ro)curacie a(u)ctor(i)teyt en(de) zunderlinghe beveel de selve saken/
met rechte te v(er)volgen(e) te v(er)antw(er)den(e) te bescudden(e) en(de) te bedingen(e) talle(n)/
plaetssen voir alle gerichte(n) geestelijck en(de) weerlijck en(de) teghe(n) eene(n) yegeliken/
d(aer) des behoeve(n) en(de) te doen sal wesen in for(ma) cu(m) (com)pu(tati)[o(n)e] et revoc(atione) julii v[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-09-06 by The Administrator