SAL8147, Act: V°103.5 (182 of 645)
Search Act
previous | next
Act V°103.5  
Act
Date: 1481-10-13

Transcription

2022-11-15 by Dominique Van Daele
It(em) jaspar de gheyse(re) zone wijlen jans de gheyse(re) briede(r) woenen(de) inden cruy/
wagen heeft gekint en(de) gelijdt wettelijc gecocht en(de) gecrege(n) te hebben(e)/
jegen joese groothoot briede(r) zone wout(er)s groothoot alle weken twee mudde(n)/
mouts goets en(de) payabels geheeten tshe(re)n mout begy(n)nen(de) inde weke nae/
alreheylege(n) messe naistcomen(de) een geheel jair lanck due(re)nde elc mudde/
d(aer) aff voe(r) en(de) om xlvi st(uvers) te iii pl(a)c(ken) tstuck de welcke de voirs(creven) jasp(ar) sculdich/
sal zijn tontfane inden moutmoele(n) alle sat(er)dage de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) altoes/
ghelt als goet en(de) oft de voirs(creven) jasp(ar) e(n)nige(n) t(er)mijn liet ov(er)gaen va(n) te wille(n) ontf(angen) ende/
betalinge te doen(e) soe salme(n) dat mout v(er)coope(n) en(de) soe wes dat myn ghelden sal dan/
voirs(creven) is dat sal blive(n) en(de) staen ten laste en(de) scade(n) des voirs(creven) jasp(ar)s en(de) sal de selve jasp(ar)/
onderhoude(n) iiii mudde(n) moute totte(n) ynde vand(en) ja(r)e cor(am) pynnoc thenis iuniore oct(obris) xiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-09-06 by The Administrator